0,00 

Opći uvjeti

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNET TRGOVINE MEREO d.o.o.

Na Opće uvjete poslovanja podredno se primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektroničkoj trgovini, kao i Zakon o zaštiti potrošača.

A) VALJANOST OPĆIH UVJETA

A.1.) Opći uvjeti, kako je niže navedeno, predstavljaju kupoprodajni ugovor između pojedinog kupca i tvrtke Mereo d.o.o.,

Društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem: Tt-07/14891-4

MBS: 080577229, OIB/VAT: HR91440507717

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Sjedište: Putinski prečec 1, 10000 Zagreb, član društva: Davor Vadlja

Brojevi žiro računa:

Raiffeisen bank Hrvatska
IBAN: HR5224840081103810622 SWIFT CODE: RZBHHR2X

Zagrebačka banka UniCredit Group
IBAN: HR4823600001102906287 SWIFT CODE: ZABAHR2X

(dalje u tekstu: prodavatelj), nastao ugovorenom kupnjom pojedinog predmeta putem internet trgovine objavljene na internet stranici prodavatelja (dalje u tekstu: www.grs-shop.com).

A.2.) Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja putem www.grs-shop.com prodavatelju preda ponudu za kupnju
pojedinog i/ili grupe proizvoda prodavatelja.

A.3.) Svi ugovori sklopljeni između prodavatelja i kupca, a vezano uz kupnju proizvoda prodavatelja putem www.grsshop.com, regulirani su odredbama ovih Općih uvjeta, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

A.4.) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici www.grs-shop.com. Kupac ima mogućnost i ovlašten je, pohrane ili ispisa
ovih Općih uvjeta na vlastitom kompjuterskom sistemu.

B) NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA

B.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između prodavatelja i kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, a koji odstupaju ili mogu od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma prodavatelja i kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.

C) VALJANOST ODNOSA PREMA NEPOTROŠAČIMA

C.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u svakom slučaju u odnosu na sve osobe koje se, u smislu zakonske definicije hrvatskog zakonodavstva pojma potrošač, ne smatraju potrošačem.

D) VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAČIMA

D.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju potrošačem. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od trenutka kada kupac potvrdom prilikom registracije putem www.grsshop.com izjavljuje prodavatelju da je potpuno svjestan i suglasan sa ovim Općim uvjetima.

E) VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA

E.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na osobe, bilo fizičke ili pravne, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.

E.2.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

F) OGLAŠAVANJE

F.1.) Sve karakteristike proizvoda prodavatelja, koji su objavljeni na www.grs-shop.com, uključujući cijenu, samo su informativne naravi i ne predstavljaju ponudu od strane prodavatelja, i/ili neobvezujući poziv za podnošenje ponuda, osim ako prodavatelj nije izričito naveo drugačije.

F.2.) U slučaju ugovora o prodaji sklopljenog putem www.grs-shop.com, a kako je regulirano ovim Općim uvjetima, primjenjuje se pojam prodaje po uzorku ili modelu. U svakom slučaju, tolerancije odstupanja u strukturi i/ili boji proizvoda od strane prodavatelja unutar sustava www.grs-shop.com su dopuštena (npr. godovi drveta, struktura drveta, tekstil proizvoda, boja kućišta elektroničkih uređaja, itd ..) te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta kupac daje svoju izričitu suglasnost na takvo odstupanje. U tom smislu kupac izražava svoju suglasnost na primjenu članka 460/2 Zakona o obveznim odnosima.

F.3.) Radi ostvarenja svrhe oglašavanja pojedinih proizvoda, sustav www.grs-shop.com koristiti uslugu Google Adwords marketinga. To je usluga koju pruža Google za marketing i ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja na Google tražilici i prikaz mreže kupaca koji su već posjetili stranicu www.grs-shop.com. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama, oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.

G) PONUDA KUPCA

G.1.) Kupac može iz asortimana prodavatelja, objavljenog na www.grs-shop.com, izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran, i to klikom na gumb “Naruči” istog na taj način dodati svojoj “košarici”.

G.2.) Klikom na opciju “Pošalji” kupac čini prvi korak u formuliranju obvezujuće ponude prodavatelju za kupnju robe navedene u „Vašoj košarici“. Prije ponude kupac može slobodno mijenjati dostupne ponuđene elemente. Pritiskom na opciju „Potvrdi narudžbu“ kupac daje neopozivu ponudu prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda.

G.3.) Ponuda vrijedi samo pod uvjetom da kupac klikom na odgovarajući gumb potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima, a time isti čini sastavni dio ponude. U tom slučaju kupac odabire određeni način plaćanja bilo davanjem naloga pružatelju platnih usluga za plaćanje pojedinih transakcija na koji način se podmiruju bilo kakve novčane obveze kupca koji proizlazi iz ponude bilo na neki drugi primjenjivi način.

G.4.) Ponudu kupac dobiva s obzirom na cijenu robe navedene u košarici kupca. Obveza plaćanja kupca je jednaka kao i prije ponude kupca, a navodi ih u “plaćanje” sustava www.grs-shop.com, uključujući sve manipulativne troškove, troškove dostave i/ili sve druge troškove poput poreza, carina te kupac potvrđuje da je svjestan i slaže se s istima. Radi izbjegavanja sumnje, troškovi dostave, carine, manipulativni i svi drugi troškovi nisu uključeni u bruto cijenu proizvoda, a kako je oglašeno na www.grs-shop.com i plaćaju se zasebno.

G.5.) Ponuda se smatra dostavljena prodavatelju samo kada je ispravno napravljena preko www.grs-shop.com. To vrijedi i za sve druge dodatne zahtjeve, uvjete ili upute od kupca, a koji mogu biti u vezi s ponudom.

H) PRIHVAT OD STRANE PRODAVATELJA

H.1.) Potvrda o primitku ponude kupca nakon slanja ponude kupaca ne predstavlja prihvat ponude od strane prodavatelja.

H.2.) Prihvat ponude kupca od strane prodavatelja dostavlja se kupcu putem potvrdne elektroničke (e-mail) poruke prodavatelja ili isporukom proizvoda do kupca. Svako drugo nahođenje i/ili praksa, ne smatra se prihvatom ponude od strane prodavatelja.

H.3.) Prihvat ponude od strane prodavatelja obvezuje prodavatelja jedino ako je u potpunosti i bez ikakvih rezervi, zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane kupca te ukoliko je prodavatelj potvrdio dostupnost robe sukladno elementima ponude kupca.

H.4.) Nakon prihvaćanja ponude od strane prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između kupca i prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.

H.5.) U slučaju da prodavatelj, nakon ponude kupca, ne može isporučiti proizvod zato što naručeni proizvod nije raspoloživ na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od pojedinog dobavljača, prodavatelj će pismeno, putem elektroničke poruke (email) obavijestiti kupca o navedenim okolnostima, koji može po vlastitom nahođenju otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

H.6.) Kupoprodajni ugovor sklopljen putem sustava www.grs-shop.com sklopljen je na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva to jest raskida. Ugovor se smatra konzumiranim danom isporuke proizvoda kupcu, to jest s plaćanjem kupoprodajne cijene u cijelosti.

I) NAČINI PLAĆANJA ON-LINE U WEB TRGOVINI
1. Virmanom / općom uplatnicom / internet bankarstvom

I.1.) Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

I.2.) Po zaprimljenoj uplati, započet ćemo s obradom Vaše narudžbe. Kako se datumi izrade narudžbe i zaprimanja uplate mogu razlikovati, moguće je pomicanje datuma isporuke.

I.3.) Kod plaćanja po ponudi uplatu ste dužni izvršiti najkasnije u roku od jednog dana. Nakon isteka 1 dana od trenutka kreiranja ponude, ponudu ćemo smatrati nevažećom.

2. Kreditnom i debitnom karticom bez kamata
 • Maestro, Visa, MasterCard, American Express, Discover i Diners karticom jednokratno
 • Maestro karticom Zagrebačke banke do 12 rata
 • Maestro karticom Privredne banke Zagreb do 12 rata
 • Maestro, Visa i MasterCard karticama Erste banke do 12 rata
 • American Express kreditnom karticom do 12 rata
 • MasterCard kreditnom karticom Zagrebačke banke do 24 rate
 • Diners kreditnom karticom do 36 rata
J) DOSTAVA

J.1.) Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Za pošiljke većih gabarita (npr. Biljarski stol, stol za stolni nogomet…) dostava je moguća do prve fizičke prepreke koja onemogućava prilaz dostavnog vozila stambenom objektu. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta.

J.2.) Dostava se naplaćuje prema slijedećem cjeniku:

0 – 2 kg – 6€

2 – 5 kg – 8€

5 – 10 kg – 15€

10 – 30 kg – 25€

30 – 50 kg –  35€

50 – 110 kg – 50€

Za pošiljke teže od 110kg potrebno je pozivom na broj 098/9805-735 dogovoriti uvjete i cijenu dostave. 

J.3.) Dostavna služba najčešće dostavlja u roku 48-72 sata od preuzimanja pošiljke u skladištu. Iznimka su otoci i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu ili spadaju pod naselja ograničena masom pošiljke.

J.4.) U slučaju kupnje robe, vrijeme dostave pojedinog proizvoda bit će definirano i određeno kupcu putem povratne elektroničke poruke (e-mail). Vrijeme isporuke od strane prodavatelja u takvom e-mailu za samog kupca je informativne naravi i ne obvezuje prodavatelja.

J.5.) Proizvod se smatra isporučenim kada kupac ili od kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju iste te istu dostavi prodavatelju ili preda dostavnoj službi.

J.6.) Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 4 dana obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima robe. U suprotnom prodavatelj ne odgovara za vidljive nedostatke na kupljenoj robi.

J.7.) Odabir dostavljača je odgovornost prodavatelja, te prodavatelj odgovara samo i isključivo za izbor dostavljača.

K) JAMSTVO

K.1.) Za robu koja podliježe jamstvu, ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili računu dostavljenom kupcu nakon prodaje, ista vrijedi toliko dugo koliko se navodi na samome dokumentu o jamstvu, te obvezno jamstvo vrijedi pod zakonskim uvjetima.

K.2.) Jamstveni uvjeti vrijede s danom uručivanja robe kupcu, te prodavatelj jamči kupcu da će proizvod u jamstvenom roku ispravno funkcionirati, ukoliko se kupac pridržava uputa za uporabu.

K.3.) Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 4 dana obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima robe. U suprotnom prodavatelj ne odgovara za vidljive nedostatke na kupljenoj robi.

K.4.) U slučaju skrivenih nedostataka, kupac mora obavijestiti prodavatelja u roku od 4 (četiri) dana od dana otkrivanja istih, u protivnom gubi pravo te postupanje po istom. Po isteku roka od 6 (šest) mjeseci od primopredaje robe prodavatelj se oslobađa odgovornosti za nevidljive nedostatke.

K.5.) Ako je kupac uredno obavijestio prodavatelja o nedostacima (vidljivim i skrivenim), prodavatelj prema kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu slijedeće: (i) uklanjanje nedostatka, (i) zamjena robe drugom robom bez nedostatka, (ili) smanjiti kupoprodajnu cijenu, (i) omogućit raskid ugovora. Sva ova prava su dana pojedinačno i alternativno i ne primjenjuju se sva odjednom odnosno nemogućnošću ispunjavanja jedne od opcije, druga postaje aktivna i tako slijedom, a u smislu članka 410 Zakona o obveznim odnosima.

K.6.) U primjeru zamjene proizvoda s drugim proizvodom kupac je dužan prodavatelju isti dostaviti na trošak prodavatelja unutar 15 dana od preuzimanja proizvoda.

K.7.) Nakon isteka roka od jedne godine od primitka proizvoda, neovisno o pravovremenoj obavijesti kupca o nedostacima sa strane prodavatelja, prodavatelj više ne odgovara za nikakve nedostatke.

K.8.) Prodavatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu uslijed obične nepažnje kupca ili osoba za koje on odgovara. To se posebno odnosi na svaku daljnju štetu. Kupac daje svoju izričitu suglasnost na izuzeće čl. 345/2 Zakona o obveznim odnosima, to jest odriče se prava na sudsko pobijanje ove odredbe općih uvjeta prodaje i isporuke robe. Kupac potvrđuje kako ova odredba nije posljedica monopolističkog položaja prodavatelja i/ili neravnopravnog odnosa ugovornih strana. Kupac se odriče prava pobijati kupoprodajni ugovor uslijed povrede načela o jednakoj vrijednosti davanja.

K.9.) Ukoliko se ustanovi kako je roba pod jamstvom koju korisnik reklamira kao neispravnu ispravna, prodavatelj će korisniku pregled ispravnog proizvoda naplatiti jedan servisni sat (180 kn sa PDV-om) uz dodatno troškove dostave proizvoda na servis (ukoliko je to išlo na trošak prodavatelja) i povrat ispravnog proizvoda kupcu.

L) PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT ROBE

L.1.) Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, za kupnju putem interneta, ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

L.2.) Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Mereo posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

L.3.) Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

L.4.) Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

L.5.) Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Mereo d.o.o., Putinski prečec 1, 10000 Zagreb.

L.6.) U slučaju jednostranog raskida ugovora i/ili storniranja narudžbe postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

L.7.) Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada nas je obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti Mereo d.o.o. na info broj ili mail adresu pitanja@biljari.info radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Mereo. Mereo poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

L.8.) Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Mereo obavještava kupce da će o umanjenju vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

L.9.) Mereo preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda da u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

 • slika proizvoda prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga Mereo preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Mereo prilikom izbora proizvoda.
 • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Mereo. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.
 • ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 8 dana od dana primitka robe kontaktirajte Mereo. Ako Mereo organizira prijevoz robe radi povrata, potrebno je proizvod zapakirati u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.
 • pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

L.10.) Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za za biljarske stolove tragovi igre na platnu, za biljarske štapove – kapice koje su kiksane. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

L.11.) U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Mereo ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Mereo odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

L.12.) Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

L.13.) Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Kontakt podatci
Mereo d.o.o.
Putinski prečec 1
10090 Zagreb, Hrvatska
OIB: 91440507717
Tel: 01/3457-241
GSM: 098/9805-735
EMAIL: pitanja@biljari.info