0,00 

Jamstvo

Robu koja podliježe jamstvu, ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili računu dostavljenom kupcu nakon prodaje, ista vrijedi toliko dugo koliko se navodi na samome dokumentu o jamstvu, te obvezno jamstvo vrijedi pod zakonskim uvjetima. 

Jamstveni uvjeti vrijede s danom uručivanja robe kupcu, te prodavatelj jamči kupcu da će proizvod u jamstvenom roku ispravno funkcionirati, ukoliko se kupac pridržava uputa za uporabu. 

Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 4 dana obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima robe. U suprotnom prodavatelj ne odgovara za vidljive nedostatke na kupljenoj robi. 

U slučaju skrivenih nedostataka, kupac mora obavijestiti prodavatelja u roku od (četiri) dana od dana otkrivanja istih, u protivnom gubi pravo te postupanje po istom. Po isteku roka od 6 (šest) mjeseci od primopredaje robe prodavatelj se oslobađa odgovornosti za nevidljive nedostatke. 

Ako je kupac uredno obavijestio prodavatelja o nedostacima (vidljivim i skrivenim), prodavatelj prema kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu slijedeće: (i) uklanjanje nedostatka, (i) zamjena robe drugom robom bez nedostatka, (ili) smanjiti kupoprodajnu cijenu, (i) omogućit raskid ugovora. Sva ova prava su dana pojedinačno i alternativno i ne primjenjuju se sva odjednom odnosno nemogućnošću ispunjavanja jedne od opcije, druga postaje aktivna i tako slijedom, a u smislu članka 410 Zakona o obveznim odnosima. 

U primjeru zamjene proizvoda s drugim proizvodom kupac je dužan prodavatelju isti dostaviti na trošak prodavatelja unutar 30 dana od preuzimanja proizvoda. 

Nakon isteka roka od jedne godine od primitka proizvoda, neovisno o pravovremenoj obavijesti kupca o nedostacima sa strane prodavatelja, prodavatelj više ne odgovara za nikakve nedostatke. 

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu uslijed obične nepažnje kupca ili osoba za koje on odgovara. To se posebno odnosi na svaku daljnju štetu. Kupac daje svoju izričitu suglasnost na izuzeće čl. 345/2 Zakona o obveznim odnosima, to jest odriče se prava na sudsko pobijanje ove odredbe općih uvjeta prodaje i isporuke robe. Kupac potvrđuje kako ova odredba nije posljedica monopolističkog položaja prodavatelja
i/ili neravnopravnog odnosa ugovornih strana. Kupac se odriče prava pobijati kupoprodajni ugovor uslijed povrede načela o jednakoj vrijednosti davanja. 

Ukoliko se ustanovi kako je roba pod jamstvom koju korisnik reklamira kao neispravnu ispravna, prodavatelj će korisniku pregled ispravnog proizvoda naplatiti jedan servisni sat (180 kn sa PDV-om) uz dodatno troškove dostave proizvoda na servis (ukoliko je to išlo na trošak prodavatelja) i povrat ispravnog proizvoda kupcu.

Kontakt podatci
Mereo d.o.o.
Putinski prečec 1
10090 Zagreb, Hrvatska
OIB: 91440507717
Tel: 01/3457-241
GSM: 098/9805-735
EMAIL: pitanja@biljari.info